css templates

Reglementen

1. “Talent der lage Landen” is een zangwedstrijd. De nadruk ligt op het zingen en daar gaat dan ook de meeste aandacht naartoe. Présence, originaliteit en act zijn eveneens belangrijk. Het gaat erom om jezelf te zijn, origineel te zijn : het is géén soundmix of imitatiewedstrijd.
2. De organisatoren van “Talent der lage landen” trachten alles in het werk te stellen om de kandidaat alle kansen te geven om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen optreden. De techniek is hetzelfde voor iedereen. Elke deelnemer verdient een eerlijke kans om zijn/haar talenten te tonen.
3. Alle kandidaten dienen 14 jaar of ouder te zijn voor 31 augustus 2019. Kandidaten jonger dan 18 dienen steeds vergezeld te zijn van één van de ouders of voogden. Hun inschrijvingsformulier dient eveneens mede door hen ondertekend te worden.
4. Kandidaten dienen samen met het inschrijvingsformulier een demo op te sturen waarop 1 volledig nummer is ingezongen. Deze demo wordt beoordeeld door een jury en bepaalt welke kandidaten mogen deelnemen aan de liveshows. Er worden maximaal 20 kandidaten toegelaten per kwartfinale.
5. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 35 voor soloartiesten en € 65 voor duo's en groepen, en is eenmalig te betalen. Dit is enkel te betalen door kandidaten die doorstromen naar de liveshows. Tijdens elke show worden voor de kandidaten broodjes en drank voorzien.
6. Kandidaten die geselecteerd zijn voor de liveshows dienen sowieso het inschrijvingsgeld te betalen, ook als ze nadien besluiten om niet deel te nemen.
7. De deelnemers mogen de anderen niet hinderen voor, tijdens of na hun optreden. Anders leidt dit tot diskwalificatie.
8. De vakjury oordeelt steeds objectief. Het is niet mogelijk de uitslag nadien te betwisten.
9. De deelnemers mogen zelf een voorkeur geven voor de plaats en datum van de eerste liveshow. De organisatie tracht hiermee zoveel als mogelijk rekening te houden. Eens deze datum bevestigd werd door de organisatoren, kan deze niet meer worden gewijzigd om organisatorische redenen.
10. De wedstrijd staat open voor nummers in de genres Pop, Pop-Rock, kleinkunst, musical,(commerciële) jazz of klassiek.
11. De deelnemers moeten hun nummer live zingen. De kandidaten mogen gebruik maken van een orkestband (= instrumentale versie van een liedje op cd of usb-stick) van goede kwaliteit, ZONDER lead stem of MELODIELIJN. Backing vocals op de orkestband zijn toegelaten. Er worden geen cassettes toegelaten. De jury mag op elk moment vragen om een stukje a capella te zingen, of om de orkestband te beluisteren. VOICE-OVER is eveneens niet toegelaten (voice over = het meezingen met je eigen stem die vooraf werd ingezongen op de orkestband). Kandidaten dienen zelf voor deze orkestband te zorgen en uiterlijk 10 dagen voor de liveshow te bezorgen aan de organisator. Er mag ook gespeeld worden met live begeleiding. De organisatie stelt een digitale piano ter beschikking. Kandidaten die met live begeleiding zingen, brengen zelf een muzikant mee of begeleiden zichzelf. Let op : In de kwartfinale en halve finale kan niet gespeeld worden met drum. Dit kan wel in de finale.
12. De jury mag op elk moment aan de kandidaat vragen om een stukje a capella te zingen of om de orkestband te beluisteren.
13. Elke deelnemer is verplicht in de halve finale en/of finale andere nummers te zingen dan tijdens de eerste show. In de finale brengen de deelnemers 1 nummer met orkestband of eigen begeleiding en 1 nummer met live-band. De live-band wordt samengesteld door de organisatoren. Er wordt per kandidaat 1 repetitiemoment voorzien met de live-band op de dag van de finale. De kandidaten dienen dan de hele dag ter beschikking te staan van de organisatoren.
14. Er wordt telkens 1 integraal nummer gezongen. Medleys zijn niet toegestaan.
15. Elke deelnemer verbindt zich ertoe via AMusEd 10 inkomkaarten (of steunkaarten) te kopen voor de 1ste liveshow die hij/zij kan doorverkopen aan zijn/haar fans en supporters. Deze dienen gereserveerd te worden via info@amused.be en afgerekend te worden uiterlijk 10 dagen voor de eerste liveshow. Tickets kosten € 10/stuk voor de kwartfinale of halve finale en € 13/stuk voor de finale. Extra tickets kunnen eveneens gekocht worden via www.fakkeltheater.be.
16. Elke deelnemer krijgt twee gratis steunkaarten voor zijn/haar eerste liveshow (na aankoop van 10 tickets en/of steunkaarten). Deze dienen vooraf te worden gereserveerd via info@amused.be. Let op: dit zijn stembiljetten, geen toegangskaarten.
17. De deelnemers moeten twee uren voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn. Een onschuldige hand zal dan, in aanwezigheid van alle kandidaten, de volgorde bepalen door lottrekking. Deze volgorde is definitief en dient door iedereen gerespecteerd te worden. Kandidaten die te laat zijn, worden gediskwalificeerd, tenzij er duidelijk sprake is van overmacht. Op de finaledag zijn de kandidaten de hele dag beschikbaar.
18. Tinne De Groot zal, als voorzitter van AMusEd, enkel fungeren als voorzitter van de jury. Zij geeft GEEN punten. Zij verzamelt de punten van de overige juryleden en telt ze bij elkaar en zal erop toekijken dat elk jurylid zijn/haar taak ernstig neemt. Bij een ex-eaquo zijn de punten die behaald werden op de zang doorslaggevend.
19. Een totaal van 100 punten wordt toegekend en als volgt samengesteld : zang : 50 punten, présence / uitstraling : 20 punten, act / podium : 20 punten, originaliteit : 10 punten. De jury kiest per liveshow maximaal 5 kandidaten die naar de halve finale gaan. In de halve finale kiest de jury 10 deelnemers die doorgaan naar de finale. Na de laatste kwartfinale worden nog 2 wildcards richting halve finale toegekend aan de 2 kwartfinalisten met het meeste punten die nog niet verkozen zijn. Zij zullen diezelfde dag rond middernacht telefonisch verwittigd worden.
20. Het publiek krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen. Elke inkomkaart geeft recht op een stembiljet, en moet na het optreden van de laatste deelnemer in de daarvoor voorziene doos op de jurytafel gestopt worden. Op het stembiljet schrijft het publiek de 2 namen van zijn of haar favoriete kandidaten. De eerste naam krijgt 2 punten, de tweede naam krijgt 1 punt. Stembiljetten met slechts 1 naam worden niet meegeteld.
21. Het publiek stemt in elke voorronde telkens 1 kandidaat naar de halve finale. De deelnemer, die de meeste stemmen kreeg van het publiek en NIET voorkomt in de top 5 van de jury, gaat mee door naar de halve finale. In de halve finale stemt het publiek 1 kandidaat naar de finale. Dit is de kandidaat die niet voorkomt in de top 10 van de jury.
22. Tijdens de finale wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De deelnemer met de meeste voorkeurstemmen in deze finale wint de publieksprijs. Enkel de vakjury bepaalt wie het Talent der Lage Landen wordt.
23. Op de finaledag moet elke deelnemer de hele dag beschikbaar zijn.
24. Kandidaten kunnen ook steunkaarten verkopen. Deze kosten € 10,- en zijn eveneens een stembiljet voor de publieksprijs. Deze steunkaarten worden ook meegeteld bij de 10 tickets die de kandidaten dienen te verkopen. Een kandidaat die dus 8 tickets en 2 steunkaarten verkoopt, is dus in orde.
25. Iedere deelnemer geeft automatisch toestemming aan AMusEd om zijn/haar foto’s en CV te gebruiken op de website of media gerelateerd aan de wedstrijd.
26. De naam ‘Talent der lage Landen’ mag enkel gebruikt worden i.v.m. de wedstrijd zelf, en mag enkel gebruikt worden na toelating van de organisatoren.
27. Het reglement is eigendom van AMusEd. De organisatoren hebben het recht, het wedstrijdreglement ten allen tijde aan te passen als blijkt dat één of meerdere deelnemers de reglementen foutief of dubbelzinnig trachten te interpreteren of louter als dit ten goede komt aan de wedstrijd zelf én de kandidaten.
28. De liveshows gaan door in het Fakkeltheater van Antwerpen.

© Copyright Tinne De Groot voor AMusEd : het is verboden om teksten, foto’s, of enige andere vormen van media uit de website te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.

1. “Kids’Talent” is een zangwedstrijd. De nadruk ligt op het zingen en daar gaat dan ook de meeste aandacht naartoe. Présence, originaliteit en act zijn eveneens belangrijk. Het gaat erom om jezelf te zijn, origineel te zijn : het is géén soundmix of imitatiewedstrijd.
2. De organisatoren van “Kids’Talent” trachten alles in het werk te stellen om de kandidaat alle kansen te geven om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen optreden. De techniek is hetzelfde voor iedereen. Elke deelnemer verdient een eerlijke kans om zijn/haar talenten te tonen.
3. Alle kandidaten dienen minstens 8 jaar te zijn/worden in het jaar waarin ze deelnemen. Deelnemers voor editie 2019 moeten geboren zijn tussen 31/8/2005 en 31/12/2011. De kandidaten dienen tijdens de liveshow vergezeld te zijn van één van de ouders of wettelijke voogden. Hun inschrijvingsformulier dient eveneens mede door hen ondertekend te worden. Deelnemers dienen geboren te zijn tussen Kandidaten die 14 of ouder zijn op de dag van de finale kunnen deelnemen aan Talent der Lage Landen.
4. Kandidaten dienen samen met het inschrijvingsformulier een demo of filmpje op te sturen waarop 1 volledig nummer is ingezongen. Deze demo wordt beoordeeld door een jury en bepaalt welke kandidaten mogen deelnemen aan de liveshows. Er worden maximaal 20 kandidaten toegelaten per show.
5.Het inschrijvingsgeld bedraagt € 35 voor soloartiesten en € 65 voor duo's en groepen, en is eenmalig te betalen. Dit is enkel te betalen door kandidaten die doorstromen naar de liveshows. Tijdens elke show worden voor de kandidaten broodjes en drank voorzien.
6. Kandidaten die geselecteerd zijn voor de liveshows dienen sowieso het inschrijvingsgeld te betalen, ook als ze nadien besluiten om niet deel te nemen.
7. De deelnemers mogen de anderen niet hinderen voor, tijdens of na hun optreden. Anders leidt dit tot diskwalificatie.
8. De vakjury oordeelt steeds objectief. Het is niet mogelijk de uitslag nadien te betwisten.
9. De deelnemers mogen zelf een voorkeur geven voor de plaats en datum van de eerste liveshow. De organisatie tracht hiermee zoveel als mogelijk rekening te houden. Eens deze datum bevestigd werd door de organisatoren, kan deze niet meer worden gewijzigd om organisatorische redenen.
10. De deelnemers dienen op de dagen van de liveshow vanaf 14.30 uur ter beschikking te staan van de organisatie. In de namiddag is er een workshop,
gevolgd door een maaltijd. Workshop en maaltijd zijn ENKEL toegankelijk voor de kinderen, niet voor de ouders.
11. De deelnemers moeten hun nummers live zingen. De kandidaten mogen gebruik maken van een orkestband (= instrumentale versie van een liedje op cd of usb-stick) van goede kwaliteit, ZONDER lead stem of MELODIELIJN. Backing vocals op de orkestband zijn toegelaten. Er worden geen cassettes toegelaten. De jury mag op elk moment vragen om een stukje a capella te zingen, of om de orkestband te beluisteren. VOICE-OVER is eveneens niet toegelaten (voice over = het meezingen met je eigen stem die vooraf werd ingezongen op de orkestband). Kandidaten dienen zelf voor deze orkestband te zorgen en uiterlijk 10 dagen voor de liveshow te bezorgen aan de organisator. Er mag ook gespeeld worden met live begeleiding. De organisatie stelt een digitale piano ter beschikking. Kandidaten die met live begeleiding zingen, brengen zelf een muzikant mee of begeleiden zichzelf. Let op: In de eerste liveshow kan niet gespeeld worden met drum. Dit kan wel in de finale!
12. De jury mag op elk moment aan de kandidaat vragen om een stukje a capella te zingen of om de orkestband te beluisteren.
13. De liveshows starten telkens om 19.30 uur. De kinderen zijn aanwezig vanaf 14.30 uur. Deuren voor het publiek openen om 19 uur.
14. Een totaal van 100 punten wordt door de jury toegekend en als volgt samengesteld: zang: 50 punten, présence / uitstraling: 20 punten, act / podium: 20 punten, originaliteit: 10 punten. De jury kiest maximaal 10 kandidaten die naar de halve finale gaan en 8 kandidaten die naar de finale gaan. .
15. Elke deelnemer is verplicht in de halve finale en finale andere nummers te zingen dan tijdens de eerste show. In de finale brengen de deelnemers 1 nummer met orkestband of eigen begeleiding en 1 nummer met live-muzikanten. Deze worden door de organisatoren aangesteld. Er wordt per kandidaat 1 repetitiemoment voorzien met de live-band op de dag van de finale. De kandidaten dienen dan de hele dag ter beschikking te staan van de organisatoren.
16. Elke deelnemer verbindt zich ertoe via AMusEd 10 inkomkaarten (of steunkaarten) te kopen voor de 1ste liveshow die hij/zij kan doorverkopen aan zijn/haar fans en supporters. Deze dienen gereserveerd te worden via info@amused.be en afgerekend te worden uiterlijk 10 dagen voor de eerste liveshow. Tickets kosten € 10/stuk voor de eerste show en € 13/stuk voor de finale. Extra tickets kunnen gekocht worden via www.fakkeltheater.be.
17. Elke deelnemer krijgt twee steunkaarten voor de eerste liveshow waarin hij/zij zingt (na aankoop van 10 tickets). Deze worden vooraf gereserveerd via info@amused.be. Dit zijn stembiljetten, geen toegangsticketten.
18. Tinne De Groot zal, als zaakvoerder van AMusEd, enkel fungeren als voorzitter van de jury. Zij geeft GEEN punten. Zij verzamelt de punten van de overige juryleden en telt ze bij elkaar en zal erop toekijken dat elk jurylid zijn/haar taak ernstig neemt. Bij een ex-aequo zijn de punten die behaald werden op de zang doorslaggevend.
19. Het publiek krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen. Elke inkomkaart is een stembiljet, en moet na het optreden van de laatste deelnemer in de daarvoor voorziene doos op de jurytafel gestopt worden. Een vrijkaart is eveneens een stembiljet. Op het stembiljet schrijft het publiek de 2 namen van zijn of haar favoriete kandidaten. De eerste naam krijgt 2 punten, de tweede naam krijgt 1 punt. Stembiljetten met slechts 1 naam worden niet meegeteld.
20. Het publiek stemt in de kwartfinale en de halve finale telkens 2 kandidaten naar de volgende ronde. De twee deelnemers, die de meeste stemmen kregen van het publiek gaan mee door naar de volgende ronde.
21. Tijdens de finale wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De deelnemer met de meeste voorkeurstemmen in deze finale wint de publieksprijs. Enkel de vakjury bepaalt wie het “Kids’Talent 2016” wordt.
22. Op de finaledag moet elke deelnemer de hele dag beschikbaar zijn. De dagplanning wordt ruim vooraf doorgegeven.
23. Kandidaten kunnen ook steunkaarten verkopen. Deze kosten € 10,- en zijn eveneens een stembiljet voor de publieksprijs. Deze steunkaarten worden ook meegeteld bij de 10 tickets die de kandidaten dienen te verkopen. Een kandidaat die dus 8 tickets en 2 steunkaarten verkoopt, is dus in orde.
24. Iedere deelnemer geeft automatisch toestemming aan AMusEd om zijn/haar foto’s en CV te gebruiken op de website of media gerelateerd aan de wedstrijd.
25. De naam “Kids’Talent “mag enkel gebruikt worden i.v.m. de wedstrijd zelf, en mag enkel gebruikt worden na toelating van de organisatoren.
26. Het reglement is eigendom van AMusEd. De organisatoren hebben het recht, het wedstrijdreglement ten allen tijde aan te passen als blijkt dat één of meerdere deelnemers de reglementen foutief of dubbelzinnig trachten te interpreteren of louter als dit ten goede komt aan de wedstrijd zelf én de kandidaten.
27. De liveshows gaan door op verschillende locaties. De kandidaten worden tijdig op de hoogte gebracht van de locatie waar zij zullen optreden.

© Copyright Tinne De Groot voor AMusEd : het is verboden om teksten, foto’s, of enige andere vormen van media uit de website te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar.